Тел: (812) 44-861-44
 
 
Wilson серии Kubota от 5,5 до 12 кВА